Vedtægter

 

Vedtægterne danner det juridiske grundlag for, at vandværket kan agere som en enhed, og fastsætter de regler, der gør, at vandværket kan træffe bindende aftaler med andre juridiske personer og virksomheder, og på den måde gennemføre den daglige drift af vandværket i praksis.

Vedtægterne angiver selskabsformen, hjemsted og hæftelsesforhold samt hvem, der i forskellige situationer kan tegne vandværket.

I vedtægterne er beskrevet de formelle procedureregler for generalforsamlingens indkaldelse og afvikling, og det fastslås, at generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Derudover fastsætter vedtægterne regler for medlemmernes indbyrdes forhold og deres indbyrdes økonomiske ansvar.

Endelig sætter vedtægterne rammerne for bestyrelsens kompetance mellem generalforsamlingerne, idet bestyrelsen er vandværkets øverste ledelse mellem generalforsamlingerne.

Vedtægterne vedtages på en generalforsamling og skal ikke godkendes af kommunen.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 30.5.2023 vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk, som er i overensstemmelse med Vandværkets skift af selskabsform til a.m.b.a. Vedtægterne kan læses og udskrives HER