Info

Velkommen til Ejby Vandværks hjemmeside.

Vores hjemmeside og mail-system har desværre været ude af drift i en uge på grund af et uautoriseret angreb på en server hos vores udbyder af disse to services.

Problemet er nu løst, og både hjemmeside og mail-system er normalt kørende igen, men der kan være mails, som vi ikke har modtaget, og vi opfordrer derfor både vores forbrugere og samarbejdspartnere til at genfremsende eventuelle mails, som er blevet returneret.

25. september 2019

 

                         

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 10596