Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T   

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

 

 

Husk

3. april 2024:

Angående indkaldelse til generalforsamling 2024 tilsendt andelshavernes eBoks:

Vi har i år forsøgt os med at indkalde til generalforsamlingen ved direkte henvendelse til andelshavernes eBoks, fordi vi ønsker at informere så effektivt som muligt om mødet. Men – fordi vi har at gøre med et system, der endnu er temmelig nyt, kun lige efterprøvet sporadisk i praksis og endnu ikke systematisk understøttet teknisk, har vi imidlertid ikke mulighed for at tjekke, om alle andelshavere modtager indkaldelsen, ligesom vi ikke har mulighed for at sikre, at det kun er ejere (= andelshavere) i selskabet, der modtager den - nogle lejere, der faktisk ikke er stemmeberettigede andelshavere, modtager den muligvis også. Vi håber, I som andelshavere kan bære over med disse børnesygdomme til systemet er bedre understøttet teknisk, og sætter pris på vores forsøg på at gøre tingene så godt som teknologien nu tillader det.

Vh. Bestyrelsen

NB: Under Nyheder kan findes uddrag fra vandværkets vedtægter, der definerer, hvem der er andelshaver (og hvem, der ikke er)

 

 

 

 
 

 

 

Velkommen til Ejby Vandværk

 

Ejby Vandværks a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. 

Hjemmesiden skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der gerne vil holde sig orienteret om de forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 72672