Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T 

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

05. november 2019

Brandhanerne i Køge Kommune skyldes i november og december.

Vi er blevet informeret om, at brandhanerne i Køge Kommune bliver efterset og skyldet i november og december. Det kan medføre gener for forbrugerne i form af brunt eller sort vand i vandhanerne. Det skyldes, at der ved skyldning opstår et ekstraordinært stort forbrug, som river belægningen af okker mv. af vandledningerne, og som ses som brunt eller sort vand hos forbrugerne.

Vær især opmærksom ved tøjvask og tjek vandet, inden vaskemaskinen sættes igang.

Såfremt misfarvning af vandet konstateres, afhjælpes det alene ved at lade vandet løbe, indtil det bliver klart.

Der foreligger desværre ikke nogen oversigt over, hvornår problemerne kan forventes at opstå i de forskellige områder af kommunen.


 

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 11806