Driftsstatus

 

N O R M A L   D R I F T   

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 
 
 
Blødgøring
Læs bestyrelsens redegørelse om det hidtidige arbejde med projektet om blødgøring af drikkevandet under fanebladet: Vandkvalitet-Blødgøring

 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 36474