Driftsstatus

OBS:

I forbindelse med skylning af vandledning ved Egernets Kvarter torsdag 2. februar 2023, kan der forekomme uklart vand i området. Dette skyldes aflejret kalk og jern i vandledningerne. Hvis du oplever dette, så lad vandhanen løbe, indtil vandet er klart igen.

 

N O R M A L   D R I F T   

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

 

Husk

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 44925