Info

Velkommen til Ejby Vandværks hjemmeside.
 

Ejby Vandværk indkalder til generalforsamling mandag, den 5. juli 2021, kl 19.00 i Ejby Forsamlingshus. Dagsorden med detaljeret dagsorden findes under punktet: Vandværket/Nyheder.

 

 

 

 

 

 

 

                         

Driftsstatus

 

N O R M A L   D R I F T   

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

Corona-virus

Vandværket tager fortsat mest mulig højde for den sundhedssituation, som Covid-19 har forårsaget, og er hele tiden opmærksom på Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I takt med landets genåbning sætter vandværket gang i de reparationer, der kan udføres inden for de gældende retningslinier og fortsat med sigte på størst mulig hensyntagen til både kunder og medarbejdere. Det betyder, at de fleste opgaver nu igen kan udføres med forsigtighed og omtanke.

 

 

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 26631