Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T 

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

05. november 2019

Brandhanerne i Køge Kommune skylles i november og december 2019.

Da vi ikke har hørt nærmere fra Køge Kommune, går vi ud fra, at arbejdet med skylning er afsluttet som planlagt.

Såfremt misfarvning af vandet konstateres, afhjælpes det alene ved at lade vandet løbe, indtil det bliver klart.


 

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 12706