Info

Velkommen til Ejby Vandværks hjemmeside.

 

Årets generalforsamling er udsat.

Generalforsamlingen blev desværre ikke afholdt som planlagt, men der indkaldes på et andet tidspunkt, når forholdene er normale igen. Læs i øvrigt under Vandværket/Nyheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Driftsstatus

 

N O R M A L   D R I F T 

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

Corona-virus

Vandværket tager mest mulig højde for  den nuværende sundhedssituation, hvor Covid-19 stadig giver store problemer.

Det er derfor besluttet, at kun absolut nødvendige reparationer bliver udført på både vandværkerne og ledningsnettet, og alle andre opgaver inkl. service på vandværkets installationer er udsat, indtil der kommer mere klarhed over sygdommens forløb.

 

 

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Ejby Vandværk

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der hurtigt vil holde sig orienteret om situationen og alle forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber dermed, at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 Antal besøgende
Besøgende: 16168