Driftsstatus

OBS: Vi påbegynder udskiftning af vandmålere

Ca. 10 % af vandværkets fjernaflæste målere er udtaget til stikprøvekontrol. Det omhandler det første parti vandmålere, der blev opsat hos vores forbrugere. Det er et myndighedskrav at målerne kontrolleres løbende for at sikre, at de fungerer korrekt. Det vil derfor hos udvalgte forbrugere blive udskiftet vandmålere MANDAG D. 22. MAJ OMKRING KL. 8.30. De aktuelle forbrugere er adviseret via brev og sms. Ved spørgsmål desangående kan vandværket kontaktes på tlf. 56821569 påhverdage mellem 8 og 9 eller på mail teknik@ejbyvand.dk 

 

N O R M A L   D R I F T   

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

 

 

Husk

Ekstraordinær generalforsamling 30/5

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag 30/5 kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, 4623 Lille Skensved, hvor der stemmes om skift af selskabsform fra Andelsselskab til Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) samt nye vedtægter for selskabet. Se indkaldelse under Nyheder her på siden.

 

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 24. april er nu underskrevet og kan findes under Vandværket - Nyheder

 

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 
 

 

 

Velkommen til Ejby Vandværk

 

Andelsselskabet Ejby Vandværks hjemmeside skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der gerne vil holde sig orienteret om de forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 47283