Driftsstatus

Misfarvet vand i Ejby grundet afprøvning af brandstandere

Vandværket har konstateret, at Køge Brand og Redning har påbegyndt skylning af brandstandere i vores forsyningsområde.

Dette betyder, at der i perioder vil forekomme misfarvet gult/rødbrunt/brunt vand. Efter hvad vi har fået oplyst, vil afprøvningen stå på resten af august måned. Vandværket beklager de gener dette medfører for forbrugerne, men vi er ikke officielt blevet orienteret om afprøvningen og har derfor ikke haft mulighed for at orientere herom på hjemmeside, sociale medier eller andet forinden.

Det misfarvede vand er ikke sundhedsskadeligt, men hvis det forekommer, opfordres I til at skylle hanerne godt igennem, til det forsvinder. Læs evt. mere om fænomenet HER: https://klarforsyning.dk/vand/spoergsmaal-svar-om-vand > Hvorfor er mit vand rødbrunt/rustfarvet?


N O R M A L   D R I F T   

Drikkevandet i forsyningsområdet er hårdt vand, hvilket vil sige ca. 20-21 dH.

 

 

 

Husk

Referat fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling

Referat fra generalforsamling samt ekstraordinær generalforsamling i 2023 kan findes under Vandværket - Nyheder

 

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 
 

 

 

Velkommen til Ejby Vandværk

 

Ejby Vandværks a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. 

Hjemmesiden skal tilgodese andelshavernes og andre interessenters behov for hurtig og grundig information om alt, hvad der har med levering af vand til andelshaverne at gøre.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med relevant information, så den hele tiden er aktuel og brugbar for alle, der gerne vil holde sig orienteret om de forhold, der vedrører aktiviteterne på Ejby Vandværk.

Vi håber at hjemmesiden fungerer som et godt bindeled mellem Ejby Vandværk, andelshaverne og andre interessenter.

 


 

Antal besøgende
Besøgende: 64515