Kontakt

 

Ejby Vandværk a.m.b.a.
Ejbyvej 101 b,
4623 Ll. Skensved

Telefon 56 82 15 69 mellem kl. 8.00 og 9.00

Mail: Bestyrelsen - formand@ejbyvand.dk

Mail: Drift- og anlægsansvarlig - teknik@ejbyvand.dk

Telefon - Mandag til Fredag - 56 82 15 69 mellem kl. 8.00 og 9.00


Ved ejerskift
I forbindelse med ejerskifte kan oplysninger om vandforbrug og betaling herfor med fordel indhentes hos firmaet

Microwa abc
Telefon: 70269326
Mail: abc@microwa.dk


Ved ledningsbrud eller andre uheld

Kontakt vandværket på vores normale telefon 56 82 15 69, idet der uden for normal telefontid henvises til den vagthavende.