Vandsektorloven

 

Vandsektorloven er det juridiske grundlag, der gælder for alle vandværker, som udpumper over 200.000 m2 drikkevand om året til forbrugerne.

Vandsektorloven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Vandsektorloven kan læses og udskrives her: Klik


Bestyrelsens forslag om Ejby Vandværks udtræden af de økonomiske reguleringer i Vandsektorloven.

Bestyrelsen stiller forslag til den ordinære generalforsamling den 29. juni 2020 om, at Ejby Vandværk udtræder af de økonomiske reguleringer i Vandsektorloven. Informationen til forbrugerne er blevet husstandsomdelt til forbrugerne, og det bringes desuden her på hjemmesiden som separate filer.

Materialet består af følgende skrivelser, som kan hentes ved at klikke på felterne:

1. Brev med ordlyden af den oprindelige indkaldelse. Se det HER 
2. Bestyrelsens nærmere begrundelse for at stille forslag om vandværkets udtræden af de økonomiske rammer. Se det HER
3. Energistyrelsens orienteringsskrivelse til forbrugerne. Se det HER