Nyheder

20. december 2022

Udgifterne til projektering af PAS-anlæg (2019-2022) er nu gjort op

Udgifterne i forbindelse med det skrinlagte PAS-anlæg til blødgøring af drikkevand er nu gjort op. Oversigten kan ses her

 

28. september 2022

Udskiftning af hovedledningsventiler i Grundejerforeningen Solbakkens område

I forbindelse med reparationer af lækager i dette område har vandværket haft problemer med at lukke ´de relevante ventiler, hvilket har medført, at det er besluttet at udskifte de såkaldte hovedledningsventiler, så reparationerne generer færrest mulige forbrugere.

Arbejdet påbegyndes snarest, og forbrugerne kan læse mere om arbejdet ved at klikke her.

 

25. august 2022

Generationsskifte i bestyrelsen på Ejby Vandværk

Sommeren går på hæld og forandringens vinde blæser også over Ejby Vandværk. Pr. 22/8-22 forlod Claus Steen Hansen (formand) samt Mogens Werdelin (kasserer) bestyrelsen efter henholdsvis 7 og 35 år for at hellige sig andre projekter. Bestyrelsen ønsker at takke Claus og Mogens for deres mangeårige involvering i Ejby Vandværk og ønsker alt godt fremover.

På bestyrelsens vegne,

Sita Kotnis, (ny) formand Ejby Vandværk

 

Juli 2022

Midt i juni blev der udtaget stikprøver til analyse af drikkevandskvaliteten fra afgang Ejby Vandværk, herunder tjek for PFAS. Der blev ikke fundet noget kompromitterende. Analyse kan læses her

 

28. marts 2022

Bestyrelsens redegørelse for det hidtidige arbejde med af drikkevandet kan læses under punktet: Vandkvalitet-Blødgøring.

 

29. august 2020

Både vandværkets ordinære og ekstraordinære generalforsamling gav opbakning til bestyrelsens forslag om, at vandværket skulle udtræde af de økonomiske rammer i Vandsektorloven.

Myndighederne har nu godkendt, at Ejby Vandværk ikke længere omfattes af disse regler, hvilket betyder en mere fleksibel administration og mere fleksible investeringsmuligheder. Vandværket er naturligvis stadig underkastet økonomiske regler, som vi skal administrere i samarbejde med det kommunale tilsyn, hvilket vi ser frem til.

Desuden glæder det os, at vi nu kan spare udgifterne til administrative opgaver, som ikke giver hverken mere, bedre eller billigere vand til forbrugerne.