Nyheder

16. juli 2021

Orientering om skylning af ledningsnet torsdag 15. juli 2021 i Ejby området.

Skylning fra udvalgte brandstandere på forsyningsledninger i Ejby-området er nu afsluttet. Der blev brugt omkring ½ mio. liter vand. Forskellen på onsdagens- og torsdagens døgnforbrug var helt nøjagtig på 524.000 l.

Der kan de følgende dage forventes lidt uklart vand, da sådan en skylning skaber nogen ubalance i systemet og det har ikke været muligt at skylle alle forsyningsledninger igennem, fordi der ikke er monteret brandstandere på alle forsyningsledninger.

De forbrugere, som stadig oplever uklart vand, skal åbne for alle vandhaner i boligen samtidig, og lade vandet løbe til det er klart igen.

Følgevirkninger og forholdsregler er i øvrigt de samme som, når brandmyndighederne afprøver brandstandere hvert år omkring 1. oktober, og som de oplyser om i dagspressen forinden. Ved næste afprøvning fra brandmyndighederne omkring 1. oktober 2021 vil Vandværket forsøge at være til stede ved de udvalgte brandstandere, således at vi sikrer en god skylning af vores ledningsnet hvert år fremover.

Til sidst kan det oplyses, at efter skylning fra brandstanderne blev vandet helt klart, så derfor forventes vandet til alle forbrugere at være klart inden efter en kortere periode.

Eventuelt kan der stadig ses flere oplysninger om misfarvning af vand på det link, vi henviste til i vores indlæg her på siden fra den 12. juli 2021.
 

12. juli 2021

Skylning af ledningsnet torsdag 15. juli 2021 i tidsrummet 08.00 til 15.00 i Ejby området.

På grund af flere henvendelser om misfarvet vand hos nogle forbrugere i Ejby området, bliver det nødvendigt at skylle forsyningsledningerne i håb om, at dette vil afhjælpe problemet hos de forbrugere, der har dette problem.

I denne forbindelse kan der opstå trykændringer, da skylningen foretages gennem udvalgte brandstandere i området. Det er i øvrigt samme fremgangsmåde, som når beredskabet hvert år afprøver brandstanderne omkring 1. oktober.

Der er i den forbindelse risiko for, at der vil kunne opstå brunt vand i ledningerne og dermed i forbrugernes tappesteder. Så hvis der opleves gulligt/brunt vand fra vandhanerne, kan det kun afhjælpes ved at skylle systemet igennem. Lad derfor vandet løbe indtil det er klart igen.

Det bemærkes, at denne misfarvning ikke nødvendigvis begrænser sig til ovennævnte tidspunkt, men kan også forekomme de efterfølgende timer. Vær ekstra opmærksom på problemet ved tøjvask. Undgå helst tøjvask denne dag!

Der kan ses flere oplysninger om misfarvning af vandet på nedenstående link:

https://www.vandcenter.dk/faq/vandets-farve

Se dog bort fra den grønne farve som er tilsat i fjernvarmenettet og ikke aktuel i vores område.

 

23. juni 2021

Som angivet i annoncen i Ugeavisen indkaldes til ordinær generalforsamling i Ejby Vandværk mandag, den 5. juli 2021, kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, Ejby, 4623 Lille Skensved.

Indkaldelse med detaljeret dagsorden kan findes her 

 

29. august 2020

Både vandværkets ordinære og ekstraordinære generalforsamling gav opbakning til bestyrelsens forslag om, at vandværket skulle udtræde af de økonomiske rammer i Vandsektorloven.

Myndighederne har nu godkendt, at Ejby Vandværk ikke længere omfattes af disse regler, hvilket betyder en mere fleksibel administration og mere fleksible investeringsmuligheder. Vandværket er naturligvis stadig underkastet økonomiske regler, som vi skal administrere i samarbejde med det kommunale tilsyn, hvilket vi ser frem til.

Desuden glæder det os, at vi nu kan spare udgifterne til administrative opgaver, som ikke giver hverken mere, bedre eller billigere vand til forbrugerne.


27. august 2020

Det videre arbejde med at finde en løsning for blødgjort vand til forbrugerne er nu igang efter opbakningen fra generalforsamlingen. Det er bestyrelsens ønske at finde en løsning, som tilgodeser kravet om ikke at skulle bruge store mængder af kemikalier for blandt andet at fjerne kalkens negative påvirkning på forbrugernes installationer.

Bestyrelsen har haft det første møde med repræsentanter fra det firma, som producerer en løsning, hvor vi netop undgår kemikaliepåvirkning af vandet, og det er aftalt, at samarbejdet fortsætter med henblik på at få udarbejdet et forprojekt, der kan belyse såvel de tekniske som de økonomiske konsekvenser..