Nyheder

 

 

28. marts 2022

Bestyrelsens redegørelse for det hidtidige arbejde med af drikkevandet kan læses under punktet: Vandkvalitet-Blødgøring.

 

29. august 2020

Både vandværkets ordinære og ekstraordinære generalforsamling gav opbakning til bestyrelsens forslag om, at vandværket skulle udtræde af de økonomiske rammer i Vandsektorloven.

Myndighederne har nu godkendt, at Ejby Vandværk ikke længere omfattes af disse regler, hvilket betyder en mere fleksibel administration og mere fleksible investeringsmuligheder. Vandværket er naturligvis stadig underkastet økonomiske regler, som vi skal administrere i samarbejde med det kommunale tilsyn, hvilket vi ser frem til.

Desuden glæder det os, at vi nu kan spare udgifterne til administrative opgaver, som ikke giver hverken mere, bedre eller billigere vand til forbrugerne.