Nyheder

23. juni 2021

Som angivet i annoncen i Ugeavisen indkaldes til ordinær generalforsamling i Ejby Vandværk mandag, den 5. juli 2021, kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus, Tornbjergvej 42, Ejby, 4623 Lille Skensved.

Indkaldelse med detaljeret dagsorden kan findes her 

 

29. august 2020

Både vandværkets ordinære og ekstraordinære generalforsamling gav opbakning til bestyrelsens forslag om, at vandværket skulle udtræde af de økonomiske rammer i Vandsektorloven.

Myndighederne har nu godkendt, at Ejby Vandværk ikke længere omfattes af disse regler, hvilket betyder en mere fleksibel administration og mere fleksible investeringsmuligheder. Vandværket er naturligvis stadig underkastet økonomiske regler, som vi skal administrere i samarbejde med det kommunale tilsyn, hvilket vi ser frem til.

Desuden glæder det os, at vi nu kan spare udgifterne til administrative opgaver, som ikke giver hverken mere, bedre eller billigere vand til forbrugerne.


27. august 2020

Det videre arbejde med at finde en løsning for blødgjort vand til forbrugerne er nu igang efter opbakningen fra generalforsamlingen. Det er bestyrelsens ønske at finde en løsning, som tilgodeser kravet om ikke at skulle bruge store mængder af kemikalier for blandt andet at fjerne kalkens negative påvirkning på forbrugernes installationer.

Bestyrelsen har haft det første møde med repræsentanter fra det firma, som producerer en løsning, hvor vi netop undgår kemikaliepåvirkning af vandet, og det er aftalt, at samarbejdet fortsætter med henblik på at få udarbejdet et forprojekt, der kan belyse såvel de tekniske som de økonomiske konsekvenser..