Regulativ

 

Regulativets bestemmelser regulerer forholdet mellem myndighederne og vandværkerne og fastsætter populært sagt leveringsbetingelserne.

Regulativet beskrives således:

- Retten til forsyning af vand - Måling af forbruget - grundejernes forpligtelser -

Forskellige bestemmelser for vandforsyning - forskellige bestemmelser for standarder m.v.

Regulativet udarbejdes af kommunen forud for vandværkets vedtægter, og såfremt vedtægterne indeholder bestemmelser, som er i konflikt med regulativet, er det regulativets tekst, der er gældende, og vedtægterne bør og kan ændres uden nogen godkendelse på en generalforsamling.

På samme måde kan en generalforsamling ikke vedtage bestemmelser, som er i strid med regulativets tekst. Sådanne vedtagelser vil altid være ugyldige.

Køge Kommune har efter forhandlinger med vandværkerne i kommunen valgt at udarbejde et fælles regulativ med en enslydende tekst for alle vandværker.

Vandregulativet kan læses og udskrives her: Klik